Ткаченко Наталія Володимирівна

Посада: 

В.о. директора Інституту післядипломної освіти

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Дата народження

7 січня 1975 року

Навчання

1992–1996 рр. — навчалася на економічному факультеті Полтавського кооперативного інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста;

 

Трудова діяльність

З вересня 1996 року – викладач-стажист, викладач та старший викладач кафедр фінансів і банківської та страхової справи Черкаського державного технологічного університету.

Вересень 2004 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній» (спеціалізована Вчена рада Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України), науковий керівник – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З листопада 2004 р. – доцент кафедри фінансів Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.

В жовтні 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів.

З грудня 2007 року – в.о. декана, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

В травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення)» у спеціалізованій Вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, науковий консультант – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З вересня 2011 року – завідувач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (з вересня 2015 р. Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»).

Отримала вчене звання професора кафедри фінансів у січні 2013 р.

З лютого 2018 року – призначено на посаду в.о. директора Інституту післядипломної освіти.

 

Наукова діяльність

Маю понад 130 публікацій у наукових фахових виданнях та понад 80 публікацій тез доповідей за результатами участі у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 8 монографій, з яких 1 є одноосібною, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 одноосібний підручник.

Здійснюю керівництво роботою студентів у частині підготовки: 1) тез доповідей на конференції, підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, зокрема за спеціальністю «Фінанси і кредит»; 2) до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Страхування» та спеціальністю «Фінанси і кредит».

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Підготовлено 1 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук та 6 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

Ткаченко Н.В. залучається Міністерством освіти і науки України в якості експерта з ліцензування та акредитації.

Є членом редколегії: 1) Збірника наукових праць. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ); 2) Збірника наукових праць. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «ЕКОНОМІКА».

 

Нагороди та відзнаки.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дипломами Університету банківської справи в номінації «Кращий викладач-науковець Університету» (2008, 2010, 2013, 2015 рр.).

Є дипломантом щорічної премії в галузі страхування в Україні за 2012 рік «За внесок у розвиток страхової науки» Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Олександра Сосіса».

Член журі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент» та «Страхова справа», зі спеціальності «Фінанси і кредит». У 2015/2016 н.р. виступала в якості Голови журі ІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

 

Наукові інтереси

Розвиток фінансової системи, проблеми та перспективи функціонування фінансового ринку, механізм функціонування страхового ринку та фінансова діяльність страхових компаній.

НОВИНИ ІНСТИТУТУ

Підвищення кваліфікації «Правове забезпечення та особливості журналістської діяльності».

Читати далі

ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТОМ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУДДЕЮ З ІСПАНІЇ КАРОЛІНОЮ РІУС АЛАРКО “ДОСВІД РОБОТИ СЛІДЧОГО СУДДІ В ІСПАНІЇ”

Читати далі

Підписано меморандум про співпрацю з Асоціацією адвокатів України!

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

АНОНСИ ТА ПОДІЇ

До уваги абітурієнтів 2019 року!

Читати далі

Графік навчальних програм Центру підвищення кваліфікації на І півріччя 2019 року

Читати далі

Офіційно!

Читати далі
ВСІ АНОНСИ