Стажування НПП КНУ імені Тараса Шевченка

 

Стажування є одним із видів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, яке здійснюється з метою:

формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня;

засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду;

формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.

Стажування працівників Університету може здійснюватися в іншому закладі освіти або науковій установі, організаціях та на підприємствах.

Відповідно п.1.3. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. підвищення кваліфікації є обов’язковою складовою  системи забезпечення якості освіти в Університеті.

 

Адреса: 03022, Україна,  Київ, вул. Васильківська, 36, каб. 22

Телефон: (044) 521-35-84   Приймальна: (044) 521-35-60

Електронна пошта: ipe@knu.ua

Координатор: Тетяна Аністратенко

 

 

Порядок підготовки річного плану підвищення кваліфікації (стажування та підвищення кваліфікації за відповідними програмами)

 

Відповідно до п.п. 4.9. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. плани підвищення кваліфікації працівників спочатку формуються структурними підрозділами на навчальний рік не пізніше, ніж до березня попереднього навчального року.

Відповідальний працівник ІПО формує та направляє, за погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи, до деканів факультетів/директорів навчально-наукових інститутів звернення щодо подачі інформації стосовно підпорядкованих працівників (додаток 1). При цьому, слід звернути увагу на видові підвищення кваліфікації: стажування чи проходження підвищення кваліфікації працівників за відповідними програмами, у яких Університет є суб’єктом підвищення кваліфікації (адміністрування за якими покладається на ІПО, п.п. 3.5. Положення). Перелік таких програм розміщується на сайті ІПО.

На підставі узагальнення інформації згідно з поданнями деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів (додаток 1) відповідальний працівник ІПО формує Річний план підвищення кваліфікації працівників Університету на наступний навчальний рік.

ІПО не пізніше, ніж до 01 травня попереднього навчального року подає на затвердження ректору Університету сформований Річний план.

Організація стажування та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до сформованого Річного плану.

 

Алгоритм організації та проходження стажування

 

Для організації та координації стажування необхідно подати пакет документів до Інституту післядипломної освіти за місяць до початку дати проходження стажування для формування Наказу на стажування про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка.

Перелік необхідних документів:

 

Відповідно п. 4.14 «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає в ІПО погоджений керівником структурного підрозділу звіт про підвищення кваліфікації (стажування), а також копію документа про проходження підвищення кваліфікації (стажування).

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Поповнення в родині ІПО!

Читати далі

Відбувся онлайн день відкритих дверей

Читати далі

Зустріч зі здобувачами другого року навчання

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо приєднатися 28-30 вересня до кар‘єрного online-фестивалю “KNU JOB EXPO”!

Читати далі

Запрошуємо на онлайн зустрічі щодо організації освітнього процесу!

Читати далі

Запрошуємо на День відкритих дверей 17 вересня 2022 року

Читати далі
ВСІ АНОНСИ