ОС МАГІСТР Спеціальність 053

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (укладач  Коваленко А. Б.)
2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  (укладач Погорільська Н. І.)
3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  (укладач Вакуленко О. Л.)
4 ПСИХОДІАГНОСТИКА  ( укладач Томаржевська І. В.)
5 ПСИХОДІАГНОСТИКА  (укладач  Колесніченко Л. А.)
6 ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ( укладач Подолян Г. П.)
7 ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ  (укладач Купрєєва О. І.)
8 ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ  (укладач Чуйко О. В.)
9 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  ( укладач Бігун Н. І.)
10 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  (укладач  Булатевич Н. М.)
11 КЛІНІЧНА ПСИХОФАРМАКОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА   ( укладач Завязкіна Н. В.)
12 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ( укладач Мороз Л. В.)
13 РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ (укладач   Мороз Л. В.)
14 ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ( укладач Нестерова М. О.)
15 ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ  (укладач  Нестерова М. О.)
16 ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ  (укладач  Бігун Н. І.)
17 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  (укладач  Соснюк О. П.)
18 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ PR   ( укладач  Соснюк О.П. )
19 ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ (укладач  Дорожкін В.Р.)
20 ПСИХОЛОГІЧНИЙ  СУПРОВІД  БАТЬКІВСТВА  ( укладач  Мілютіна К.Л.)
21 ПАТОПСИХОЛОГІЯ  ( укладач  Прокопович Є.М.)
22 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ  (укладач Томаржевська І.В.)
23 ПСИХОДІАГНОСТИКА СІМ’Ї ТА СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ( укладач Томаржевська І. В.)
24 ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА САМОПІЗНАННЯ  (укладачі: Кириленко Т. С., Іваненко Б.Б.)
25 ПСИХОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ  ( укладач Ягіяєв І. І.)
26 ЕТНОКУЛЬТУРНА ПСИХОЛОГІЯ (укладач Данилюк І. В.)
27  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»
28 НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ  (укладач Дорожкін В. Р.)
29 ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  ( укладач Кравчук С. Л.)
30 ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО  ТА ГРОМАДСЬКОГО ТРЕНІНГУ (укладач Пащенко С. Ю.)
31 ПСИХОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ  ( укладач Траверсе Т. М.)
32 ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ТРЕНІНГ ( укладач Траверсе Т. М.)
33 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (укладач  Траверсе Т.М.)
34 ПАТОПСИХОЛОГІЯ  (укладач Ковальчук Ю. М.)
35 ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я (укладач Терлецька Л. Г.)
36 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  (укладач Терлецька Л. Г.)
37 ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (укладач Трофімов А.Ю.)
38 ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (укладач Трофімов А.Ю.)
39 ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ (укладач Власова О.І.)
40 ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ І КОУЧИНГУ (укладач Пащенко С.Ю.)
41 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОГЕНЕТИКИ (укладач Білоус О.В.)
42 ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (укладач Ляшенко І.В.)
43 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (укладач Соснюк О.П.)

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

ОФІЦІЙНО!

Читати далі

Офіційно! Про особливості проведення навчальних занять з 18 жовтня 2021 року

Читати далі

В ІПО відбулася німецько-українська осіння школа DAAD

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Вебінар з використання Google Академії

Читати далі

Запрошуємо на День відкритих дверей 16 жовтня 2021 року!

Читати далі

Запрошуємо на КAP’ЄРНИЙ ONLINE-ФЕСТИВАЛЬ 19-21 жовтня 2021 року!

Читати далі
ВСІ АНОНСИ