Сертифікати – 2022 рік

 

 

З 17 січня по 24 січня 2022 року з метою підвищення кваліфікації та професійного розвитку науково-педагогічних працівників та співробітників КНУ імені Тараса Шевченка відбулася сесія освітнього циклу KNU Teach week 3 на базі Інституту післядипломної освіти з використанням технологій дистанційного навчання.
Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації – 15 академічних годин / 0,5 кредита ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 24 січня 2022 року

 

Реєстр сертифікатів

 

З 11 по 15 квітня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 50 академічних годин / 1,7 кредитів ЄКТС «Сучасні методи проведення попередніх та періодичних психіатричних оглядів». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база щодо проведення попередніх та періодичних психіатричних оглядів.
 2. Алгоритм проведення попередніх та періодичних психіатричних оглядів та ведення відповідної документації.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 19 по 21 квітня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 28 академічних годин / 0,9 кредити ЄКТС «Сучасні методи проведення профілактичних наркологічних оглядів». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база проведення профілактичних наркологічних оглядів.
 2. Алгоритм проведення профілактичних наркологічних оглядів та ведення відповідної документації.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 11 по 27 травня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, керівники інститутів/факультетів, а також особи, які беруть участь в адмініструванні освітніх програм в інститутах/факультетах, успішно пройшли підвищення кваліфікації та опанували курс з обсягом навчального часу 90 академічних годин /3 кредити ЄКТС: «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти». Проведення навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання. Відповідно до програми підвищення кваліфікації учасники розширили свої компетентності та опанували компоненти таких модулів курсу:
 1. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті – 1 кредит (30 годин)
 2. Зовнішня система забезпечення якості вищої освіти – 1 кредит (30 годин)
 3. Забезпечення якості освітньої програми та її адміністрування – 1 кредит (30 годин)

 

Реєстр сертифікатів

 

З 14 по 16 червня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 28 академічних годин / 0,9 кредити ЄКТС «Сучасні методи проведення профілактичних наркологічних оглядів». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база проведення профілактичних наркологічних оглядів.
 2. Алгоритм проведення профілактичних наркологічних оглядів та ведення відповідної документації.

 

 

Реєстр сертифікатів

 

З 23 по 24 серпня 2022 року в Інституті післядипломної освіти працівники Рахункової палати пройшли підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) публічних закупівель» з обсягом навчального часу 20 академічних годин / 0,67 кредитів ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 24 серпня 2022 року.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 06 по 07 вересня 2022 року в Інституті післядипломної освіти працівники Рахункової палати пройшли підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) використання коштів державного бюджету на капітальне будівництво» з обсягом навчального часу 20 академічних годин / 0,67 кредитів ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 07 вересня 2022 року

 

Реєстр сертифікатів

 

З 08 по 09 вересня 2022 року в Інституті післядипломної освіти працівники Рахункової палати пройшли підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) міжбюджетних трансфертів та місцевих бюджетів» з обсягом навчального часу 20 академічних годин / 0,67 кредитів ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 09 вересня 2022 року.

 

 

Реєстр сертифікатів

 

14  вересня 2022 року в Інституті післядипломної освіти працівники Рахункової палати пройшли підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Аудит ефективності державного боргу: критерії оцінки боргового навантаження. Міжнародні стандарти і практика» з обсягом навчального часу 10 академічних годин / 0,33 кредити ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 14 вересня 2022 року.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 27 по 28 вересня 2022 року року в Інституті післядипломної освіти працівники Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні пройшли навчання із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Прозорість фінансової звітності як антикорупційний інструмент в бюджетних установах» з обсягом навчального часу 15 академічних годин / 0,5 кредитів ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 28 вересня 2022 року.

 

 

Реєстр сертифікатів

 

З 14 по 18 листопада 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації – тематичного вдосконалення для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 50 академічних годин / 1,7 кредитів ЄКТС «Організація та проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база щодо проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.
 2. Алгоритм проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин та ведення відповідної документації.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 18 листопада 2022 року

 

Реєстр сертифікатів

 

З 23 листопада по 24 грудня 2022 року в Інституті післядипломної освіти, спільно з Навчально-науковим інститутом журналістики співробітники структурних підрозділів Університету, які беруть участь в адмініструванні відео- та аудіоконтенту офіційних інформаційних ресурсів структурних підрозділів пройшли підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання зі спеціальності 061 «Журналістика» за Короткостроковою програмою підвищення кваліфікації: “Продакшн аудіовізуального контенту для веб-ресурсів та соціальних медіа»
Загальний обсяг навчального часу 180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС.
Дата видачі документа про підвищення кваліфікації: 24 грудня 2022 року

 

Реєстр сертифікатів

 

З 28 листопада по 02 грудня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації – тематичного вдосконалення для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 50 академічних годин / 1,7 кредитів ЄКТС «Організація та проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база щодо проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.
 2. Алгоритм проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин та ведення відповідної документації.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 05 по 09 грудня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації – тематичного вдосконалення для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 50 академічних годин / 1,7 кредитів ЄКТС «Організація та проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база щодо проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.
 2. Алгоритм проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин та ведення відповідної документації.

 

Реєстр сертифікатів

 

З 12 по 16 грудня 2022 р. в Інституті післядипломної освіти, спільно з Інститутом психіатрії, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації – тематичного вдосконалення для лікарів-психіатрів практичної охорони здоров’я. Слухачі успішно опанували курс з обсягом навчального часу 50 академічних годин / 1,7 кредитів ЄКТС «Організація та проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин». Навчання відбулося з використанням технологій дистанційного навчання.
Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:
 1. Нормативно-правова база щодо проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.
 2. Алгоритм проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин та ведення відповідної документації.

 

Реєстр сертифікатів

 

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Вступ 2023 ІІ етап

Читати далі

Навчайся і працюй сьогодні, щоб завтра бути ПЕРШИМ !

Читати далі

Випуск другого набору слухачів сертифікатної програми
«Клінічна психологія»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Тиждень освіти дорослих 2023 в ІПО

Читати далі

ОФЛАЙН-ВЕБІНАР «Когнітивно-поведінкова терапія у практиці надання психологічної допомоги»

Читати далі

ОНЛАЙН-ВЕБІНАР «Системна сімейна терапія на практиці»

Читати далі
ВСІ АНОНСИ