Публічна інформація

Документи, що регламентують діяльність КНУ імені Тараса Шевченка

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджено наказом МОН України від 22.02.2017 р. за №280

 

Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 роки

 

Звіт ректора Університету за 2020 рік

 

Положення про Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Положення про підвищення кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введено в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32

 

Етичний кодекс університетської спільноти

 

Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р.

 

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників

 

Додаток до правил прийому ПОРЯДОК поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 “Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо- наукових) програм”

 

Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника”з додатками (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5, додаток 6, додаток 7) та змінами згідно Наказу ректора від 05.07.2019 за №595-32

 

Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти

 

Наказ ректора «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм» від 08.07.2019 року за №601-32

 

Концепція національно-патріотичного виховання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Положення про створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату від 19.06.2019 року

 

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (макет), введене в дію наказом ректора від 08.07.2019 року за №603-32

 

Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.08.2019 року

 

Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 16.09.2019 року за №718-32

 

Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), введене в дію наказом ректора від 12.11.2019 року за №880-32

 

Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введений в дію наказом ректора від 14.02.2020 року за №105-32

 

Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №197-32

 

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №196-32

 

Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ від 06.01.2016 року №056/002 щодо започаткування соціологічних опитувань студентів як інструмента забезпечення якості освітнього процесу. Додаток: Анкета

 

Концепція розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 12.06.2020 року за №383-32

 

Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності (публікації в науково метричних базах даних), введене в дію наказом ректора від 31.01.2014 року за №71-32

 

Акредитація освітніх програм(за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 74 c.

 

Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський Університет”, 2018. – 343 c.

 

Інші діючі положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

29 травня 2023 року завершилося навчання за сертифікатною програмою «СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Читати далі

Старт навчання другого набору курсу за сертифікатною програмою «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Читати далі

В ІПО відбулася V Всеукраїнська олімпіада для учнів 5-7 класів

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

День відкритих дверей!

Читати далі

Шановні вступники до магістратури!

Читати далі

Онлайн-курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих за сертифікатною програмою «Політична психологія»

Читати далі
ВСІ АНОНСИ