Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

 

Положення про підвищення кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Учасники програми: вчителі фізики та астрономії середніх та середніх спеціальних закладів освіти.

Мета програми: поглиблення, розширення професійних компетентностей з теоретичних і практичних знань в сфері фізики і астрономії.

Програма включає: методи розв’язування задач з фізики середньої та підвищеної складності, демонстрації експериментів з фізики з рекомендаціями їх проведення на уроках і вдома.

Слухачам пропонується: огляд сучасного стану фізики і астрономії у світі та в Україні, рекомендації щодо підготовки учнівських робіт до конкурсів Малої Академії Наук (відділення фізики і астрономії).

Лектори – професорсько-викладацький склад фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Документ – Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Тривалість та формат: 1 кредит ЄКТС / 30 годин аудиторних занять, 15 днів (три робочі тижні) по 2 години у вечірній час.

Форма навчання змішана (з використанням технологій дистанційного навчання).

Стиль навчання: пояснювально-ілюстрований, проблемно-орієнтований. Контактні години побудовані у формі лекцій, практичних занять, тренінгів  та семінарів.

Очікувані результати навчання: поглиблення професійних знань фізичних основ  і процесів астрономічних явищ, експериментальних основ фізики та існуючих фізичних теорій, актуальних проблем сучасної астрономії.

 

Тривалість Початок Вартість Мова
15 днів

6 лютого

2023 р.

 

3200,00 Українська

Координатор програми: Катерина Литвенко
Телефон: (044) 431-52-83   Приймальня: (044) 521-35-60
Електронна пошта: ipe@knu.ua

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Цільова група: керівники та учасники освітнього процесу закладів середньої та вищої освіти

Мета: формування й поглиблення професійних компетентностей керівників і учасників освітнього процесу закладів середньої та вищої освіти та розвитку їх соціальних, комунікативних і управлінських компетентностей  в умовах реформування освітньої галузі України.

Спікери: професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка.

Документ: Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Тривалість та формат: 1 кредит/30 годин (18 навчальних годин).

Форма та стиль навчання: змішане (з використанням технологій дистанційного навчання). Компетентнісно-орієнтований стиль, що реалізується під час інтерактивних лекцій, практичних занять, тренінгів  та семінарів.

 

Очікувані результати навчання: поглиблення професійних компетентностей у комунікативній та  управлінській діяльності, моніторингу у сфері середньої та вищої освіти, самоорганізації та самореалізації, управлінні індивідумом і групою у професійно-педагогічній діяльності.

 

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

3 дні

лютий 2023р.

2000,00

Українська

 

Координатор програми: Тетяна Донченко

Телефон: (044) 521-35-84   Приймальня: (044) 521-35-60

Електронна пошта: ipe@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

«Конкурентоспроможна освітня програма: проєктування, реалізація, акредитація» – програма підвищення кваліфікації. Мета навчання – розвиток управлінської компетентності у сфері забезпечення якості освітніх програм та якості освітньої діяльності ЗВО; підготовка керівників, здатних ідентифікувати та розв’язати задачі і проблеми менеджменту якості вищої освіти; популяризація культури якості в університетському середовищі України.

Викладачі: професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка, експерти із забезпечення якості національного рівня, фахівців провідних університетів України

Програма для гарантів освітніх програм, керівників усіх рівнів, відповідальних за якість освітніх програм та освітню діяльность у ЗВО України

Тривалість та формат: 18 днів  (72 аудиторні години з використанням дистанційних технологій)

Контактні години побудовані у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик з використанням дистанційних технологій навчання. Виконання індивідуальних та групових проєктів

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

18 днів  (по 4 академічні години)

І квартал 2023 р.

(по мірі формування групи)

українська

 

Координатор програми: Лариса Мороз (тел.: 044 521 33 95)

ipo_vstup@ukr.net

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Університет можливостей: вчимо робити якісний контент

Читати далі

Зустріч з майбутніми юристами!

Читати далі

З Днем української писемності та мови

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги вступників ІІ етапу вступної кампанії 2022!

Читати далі

Осінній лекторій від ІПО

Читати далі

Вступна кампанія 2022 Другий етап

Читати далі
ВСІ АНОНСИ