Перспективи розвитку

Визначення освіти дорослих уперше з’явилося в Рекомендаціях ЮНЕСКО щодо розвитку освіти дорослих, прийнятих у Найробі в 1976 р. Цю дефініцію було оновлено на VI Белемській конференції 2009 року «Життя і навчання впродовж життя для успішного майбутнього – сила навчання дорослих», за результатами якої видали Белемські рамки дій.

Згідно з оновленим тлумаченням, освіту дорослих визначають як сукупність навчальних процесів формальної, неформальної та інформальної освіти, за допомогою яких люди, яких вважають дорослими в суспільстві, до якого вони належать, розвивають здібності, збагачують знання та підвищують свою технічну чи професійну кваліфікацію, одним словом, розвиваються та покращують свою здатність до життя та праці й у власних інтересах, і в інтересах громади й суспільства.

Основним завданням розвитку освіти дорослих, як складової освіти впродовж життя, є підтримка різних форматів формальної, неформальної та інформальної освіти, що разом створюють широкий простір для задоволення потреб громадян, економіки та суспільства та інтегруються завдяки інструментарію визнання результатів навчання.

У Рекомендаціях ЮНЕСКО щодо навчання й освіти дорослих від 13 листопада 2015 року зазначено, що навчання та освіта дорослих є центральними компонентами навчання впродовж життя.
Категорія «дорослі населення» в Україні, відповідно до методики обрахунку статистичних даних, потрапляє до категорії «економічно активне населення» віком 15-70 років, водночас у європейській трактовці ця категорія включає людей віком 25-64 роки.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна виділити наступні стратегічні напрями розвитку освіти дорослих в Україні:

Враховуючи вищезазначене, активним учасником структури неперервної освіти в Україні, є, зокрема, інститути післядипломної освіти.

Освіта впродовж життя – освіта, яку здобуває особа постійно упродовж різних періодів життя з метою набуття соціальних, громадянських, особистісних, професійних та інших компетентностей. Сьогодні освіта впродовж життя – це тренд сучасності та розвитку людства.

Пріоритетними є напрями освіти дорослих, що забезпечують формування у дорослих осіб:

 • нових та поглиблених професійних компетентностей, які відповідають сучасним і перспективним потребам ринку праці;
 • особистісних, комунікативних та соціальних компетентностей, здатності здійснювати міжособистісну та соціальну взаємодію, розв’язувати конфлікти, конструктивно спілкуватися з іншими людьми;
 • навчальних компетентностей, здатності до навчання і самовдосконалення впродовж усього життя;
 • громадянських компетентностей, здатності відповідально і повноцінно брати участь у суспільному житті, розуміння соціальних, економічних та політичних процесів, закономірностей і тенденцій розвитку;
 • здоров’язбережувальних та екологічних компетентностей, здатності планувати діяльність і діяти у спосіб, сприятливий для здоров’я людини, соціального оточення та навколишнього середовища;
 • цифрових компетентностей, здатності користуватися цифровими технологіями для особистих потреб, професійної діяльності та навчання;
 • підприємницьких компетентностей, навичок критичного та творчого мислення, здатності бути ініціативним і наполегливим, вміння співпрацювати з іншими людьми для вирішення спільних завдань, планування та керування проєктами, використовувати можливості для реалізації ідей;
 • математичної компетентності, особистих знань та розуміння наукових технологій та інженерії, здатності розвивати та застосовувати математичне та наукове мислення;
 • культурного самоусвідомлення та самовираження, розуміння та сприйняття загальнолюдських цінностей, здатності до толерантної поведінки в полікультурному світі;
 • мовної та мовленнєвої компетентностей, здатності розуміти, висловлювати та інтерпретувати поняття, факти, почуття та думки в усній і письмовій формі, провадити конструктивний діалог та взаємодіяти з іншими людьми засобами рідної та іноземних мов.

 

Тому, освіта впродовж життя для дорослих – оновлений сучасний рівень післядипломної освіти!
З’являється потреба постійного, у темпі реальних змін, переосмислення відомих і набуття нових знань про людину, суспільство і природу, аби члени суспільства опановували ці знання, набували навичок життєдіяльності в сучасному світі. Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості. Знання у даному разі виступають як основа поведінки і професійної діяльності.

Відповідно, перспективи розвитку Інституту післядипломної освіти полягають в розширенні можливостей безперервного навчання через пропонування різноманітних освітніх послуг, а саме:

 • здобуття нових освітніх ступенів на базі вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • семінари, тренінги, вебінари, майстер-класи;
 • сертифікатні програми;
 • круглі столи, форуми та інші освітні заходи.

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

10 квітня 2024 року відбувся вебінар на тему «Цифровізація трудових відносин: майбутнє чи сьогодення»

Читати далі

Успішне завершення чергової програми
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ»

Читати далі

Розпочато серію вебінарів «Весняний лекторій 2024»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Сертифікатна програма
«Методика навчання української мови як іноземної»

Читати далі

ІПО запрошує долучитися до сертифікатної програми «Політична психологія»

Читати далі

День відкритих дверей!

Читати далі
ВСІ АНОНСИ