Психологія сім’ї з основами психотерапії

 

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Укладач МІЛЮТІНА К.Л.)
2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОГЕНЕТИКИ (Укладач ВЛАСОВА О.І.)
3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (Укладач ПОГОРІЛЬСЬКА Н.І.)
4 ГЕШТАЛЬТ МОДЕЛЬ СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ (Укладач ДЕМБИЦЬКА Н.М.)
5 ЕКОНОМІКО-ЦИФРОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ (Укладач ДЕМБИЦЬКА Н.М.)
6 ЕТНОКУЛЬТУРНА ПСИХОЛОГІЯ (Укладач ДАНИЛЮК І.В.)
7 ІГРОВА ТА БІХЕВІОРАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ (Укладач МІЛЮТІНА К.Л.)
8 КЛІНІЧНА ПСИХОФАРМАКОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА (Укладач ЗАВЯЗКІНА Н.В.)
9 КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РАННЬОГО РОЗВИТКУ І РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ (Укладач МІЛЮТІНА К.Л.)
10 МЕТОДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ У ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ (Укладач БУЛАТЕВИЧ Н.М.)
11 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
12 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ
13 МІЛАНСЬКА МОДЕЛЬ СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ (Укладач МІЛЮТІНА К.Л.)
14 НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ (Укладач ЯБЛОНСЬКА Т.М.)
15 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ (Укладач БУЛАТЕВИЧ Н.М.)
16 ПАТОПСИХОЛОГІЯ (Укладач ПРОКОПОВИЧ Є.М.)
17 ПЕРИНАТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО (Укладач БУЛАТЕВИЧ Н.М.)
18 ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ СІМ»Ї (Укладач СІРОХА Л.)
19 ПОСЕРЕДНИЦТВО В РОБОТІ З РОДИНОЮ (Укладач РЯБЧИЧ Я.Є.)
20 ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
21 ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Укладач МОСКАЛЕНКО А.М.)
22 ПСИХОДІАГНОСТИКА (Укладач БУЛАТЕВИЧ Н.М.)
23 ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я (Укладач ШЕВЧУК В.В)
24 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРИЙОМНОГО БАТЬКІВСТВА (Укладач УДОВЕНКО Ю.М.)
25 ПСИХОЛОГІЯ ВІКТИМНОСТІ ТА СУЇЦИДАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ (Укладач РЯБЧИЧ Я.Є.)
26 ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ СІМ”Ї (Укладач ДЕМБИЦЬКА Н.М.)
27 ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (Укладач ТРОФІМОВ А.Ю.)
28 ПСИХОЛОГІЯ САМОПІЗНАННЯ ТА ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГІЯ (Укладач ВЛАСОВА О.І.)
29 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ КРИЗ ТА КРИЗОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ (Укладач ЯБЛОНСЬКА Т.М.)
30 РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ПСИХОЛОГА (Укладач ДЕМБИЦЬКА Н.)
31 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ОПП «ПСИХОЛОГІЯ СІМ»Ї З ОСНОВАМИ ПСИХОТЕРАПІЇ»
32 ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ І КОУЧИНГУ / TECHNIQUES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING AND COACHING (Укладач ПАЩЕНКО С.Ю.)
33 ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ІЗ ЗАЛЕЖНИМИ ТА СПІВЗАЛЕЖНИМИ ЧЛЕНАМИ РОДИНИ (Укладач ЯБЛОНСЬКА Т.М.)

 

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

10 квітня 2024 року відбувся вебінар на тему «Цифровізація трудових відносин: майбутнє чи сьогодення»

Читати далі

Успішне завершення чергової програми
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ»

Читати далі

Розпочато серію вебінарів «Весняний лекторій 2024»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Сертифікатна програма
«Методика навчання української мови як іноземної»

Читати далі

ІПО запрошує долучитися до сертифікатної програми «Політична психологія»

Читати далі

День відкритих дверей!

Читати далі
ВСІ АНОНСИ