Інші види підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

 

Цільова група: фахівці у сфері роботи з соціальними даними, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

Мета: формування та поглиблення знань з гендерної проблематики та набуття додаткових

професійних компетентностей щодо застосування гендерної аналітики та отримання, обробки, аналізу й використання соціологічної інформації. 

Ментори: провідні науковці, практики, експерти у сфері гендерної аналітики

Документ: Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Тривалість та формат: 30 кредитів / 900 годин (180 навчальних годин).

Форма та стиль навчання: змішане (з використанням технологій дистанційного навчання). Проблемно-орієнтований стиль, що реалізується під час інтерактивних лекцій, практикумів, тренінгів, семінарів, групової та індивідуальної роботи на основі соціологічних і гендерних досліджень.

Програмні результати навчання: поглиблення професійних компетентностей у діагностиці та інтерпретації соціальних проблем суспільства та використанні гендерного аналізу при цьому, застосуванні соціологічних і статистичних методів та інструментів гендерної аналітики у реалізації гендерної політики в сучасному українському суспільстві на базі удосконалення фахових знань і умінь аналізувати соціальні явища і процеси сучасного гендерованого суспільства;
здійснювати гендерний аналіз проєктів, програм і соціальних даних;
застосовувати у професійній діяльності законодавчу та наукову базу, соціологічні та статистичні методи, цифрові технології тощо.

 

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

6 місяців

1-й квартал 2023 р.

(по мірі формування групи)

 

20 000,00

Українська

 

Координатор програми: Тетяна Донченко

Телефон: (044) 521-35-84   Приймальня: (044) 521-35-60

Електронна пошта: ipe@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Цільова група: державні службовці апарату Антимонопольного комітету України.

Мета: формування та поглиблення знань у сфері цифрової грамотності, інформаційної та кібербезпеки у професійній діяльності. 

Спікери: професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка

Документ: Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Формат та обсяг: 0,8 кредита / 24 години, з яких 20 навчальних годин з використанням технологій дистанційного навчання (відеолекції, інтерактивні тренінги та практикуми,  індивідуальні завдання з їх презентацією).

Результати навчання: набуття теоретичних та практичних навиків роботи з сервісами Google Meet, ZOOM; програмними інструментами Microsoft Excel, PowerPoint та застосування сучасних методів і засобів кібербезпеки та захисту інформації в умовах дистанційної роботи.

Навчання планується з 05 грудня 2022 р.

 

Координатор програми: Тетяна Донченко

Телефон: (044) 521-35-84   Приймальня: (044) 521-35-60

Електронна пошта: ipe@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

«Теорія і практика Арт-терапії» – програма підвищення кваліфікації для практичних психологів та фахівців в галузі психології, спрямована на формування, поглиблення професійних знань та набуття ними ґрунтовних умінь і практичних навичок використання арт-терапевтичних технологій для подальшого застосування у професійній діяльності, зокрема у сфері консультування та надання психологічної та психотерапевтичної допомоги особам із складними психоемоційним самопочуттям.

Викладачі – професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка та практикуючі психологи.

Програма для  практичних психологів та фахівців в галузі психології.

Документ – Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Тривалість та формат:  4 кредити/120 годин (74 навчальних годин), 10 днів (заняття плануються з використанням технологій дистанційного навчання в Інституті післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка).

Стиль навчання: пояснювально-ілюстрований, проблемно-орієнтований. Контактні години побудовані у формі лекцій, практичних занять, тренінгів  та семінарів.

 

 

Тривалість Початок Вартість Мова
10 днів

IV квартал

2022 р.

(по мірі формування групи)

Українська

Координатор програми: Віта Тищенко (тел.: 044 257-42-06, 044 521-35-51)

Електронна пошта: ipe@knu.ua

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Університет можливостей: вчимо робити якісний контент

Читати далі

Зустріч з майбутніми юристами!

Читати далі

З Днем української писемності та мови

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги вступників ІІ етапу вступної кампанії 2022!

Читати далі

Осінній лекторій від ІПО

Читати далі

Вступна кампанія 2022 Другий етап

Читати далі
ВСІ АНОНСИ